VVO-MA

Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie

Externe samenwerking

Om de effectiviteit te vergroten –eendracht maakt macht- werkt de VVOMA samen en is lid van diverse organisaties zoals daar zijn:
 
De Stichting VETERANENPLATFORM (VP).
Dit is een koepelorganisatie, samenwerkingsverband van Nederlands veteranenorganisaties waarmee de collectieve communicatie met veteranen wordt bevorderd. 
Leidraad voor haar activiteiten is de ERKENNING en WAARDERING voor veteranen te bevorderen en NAZORG te effecturen.
 
Het VP wordt door het Ministerie van Defensie geraadpleegd over beleidsvoornemens, ideeën, en standpunten en fungeert als klankbord.
Het VP behartigt de belangen van de aangesloten organisaties en die van de aangesloten leden. Het is ook een intermediair en aanspreekput op het gebied van veteranenaangelegenheden voor de overheid en andere instellingen. Tenslotte vertegenwoordigt het VP de lidorganisaties bij (inter) nationale evenementen en overleg fora.
 
De VVOMA heeft een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van het VP die mede bijdraagt aan de beleidsvorming.
 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van het VP. www.veteranenplatform.nl.
 
Het GEMEENSCHAPPELIJKE OVERLEG REGIMENTEN EN KORPSEN-KONINKLIJKE LANDMACHT. (GORK-KL)
In dit orgaan werken de commandanten van de diverse regimenten en korpsen samen vooral ook op gebeid van veteranenaangelegenheden.
 
 
VETERANENDAG.
Jaarlijks organiseert het Ministerie van Defensie, ondermeer in samenwerking met het VP en andere maatschappelijke organisaties in Den Haag –in de zomer- een Veteranendag. Centraal staan hierbij elementen als de eerdergenoemde ERKENNING en WAARDERING. Naast HERDENKEN. Ook speelt de promotie van de moderne krijgsmacht een belangrijke rol.
Deze dag heeft een keur van activiteiten, waaronder een bijeenkomst in de Ridderzaal, een defilé voor de Koning en festiviteiten op het Malieveld. 
De VVOMA is daarbij aanwezig met een informatiestand over de vereniging.
 
Vereniging Onderofficieren Militaire Administratie (VOOMA)
De VOOMA is een vereniging van onderofficieren van de MA en zij houdt de belangen van deze groep in de gaten.